Memperkokoh Ideologi “Dahlaniyah” di Muhammadiyah

59CDB943-F58C-42D4-BAEC-1D7B82A93234

Dahaliniyah bukan kultus, tapi conduct of moral dalam berkhidmah di Persyarikatan. Kultus adalah alasan klasik untuk memutus tali rahim ideologis kyai Dahlan dan gerakan Muhammadiyah. Agar tiada lagi frase Muhammadiyah rasa Salafi, rasa FPI atau rasa lainnya akibat kekosongan ideologi.

Jika diminta memilih mengikuti: Prof Amien, Buya Syafi’i atau Prof Din atau Prof Haidar saya lebih memilih Guru Agung Kyai Hadji Ahmad Dahlan dalam memikir dan menggerakkan Peryarikatan tanpa mengurangi rasa ta’dzim kepada ke-empatnya atau ulama lainnya yang telah berjasa.

Sebab semua kita adalah pengikut Kyai Ahmad Dahlan dalam hal pergerakan. Dengan kelebihan dan kekurangannya—Saya tidak tau mana diantara keempat Ketua PP yang masih ‘sugeng’ itu yang paling mendekati Kyai Ahmad Dahlan dan paling layak diikuti. Dahaliniyah bukan kultus tapi conduct of moral dalam berkhidmah di Persyarikatan. Kultus adalah alasan klasik untuk memutus tali rahim kyai Dahlan dan gerakan Muhammadiyah.

Ironis jika ideologi Dahlaniyah ditampik tapi berbalik mengembangkan idelogi baru yang sesuai dengan yang dimaui — bukankah pergerakan ini adalah Perserikatan. Federasi pemikiran, ide, gagasan dan amal.

Lantas apa ideologi Dahlaniyah itu ? — jujur belum ada sama sekali kajian komprehensif tentang pemikiran dan gerakan Kyai Dahlan yang menggambarkan ideologi nya secara utuh dan komprehensif.?Saya tak tau mengapa ? Padahal berkumpul banyak orang pintar dan ahli riset yang berserak di berbagai pusat kajian di semua universitas. Kenapa belum ada ikhtiar membuat riset ideologi Dahlaniyah sebagai kredo?

Maaf bila saya berpikir dan menyangka yang tidak baik —- bagaimana kalau ini kesengajaan. Sengaja membenam ideologi Dahlaniyah dan menggantinya dengan ideologi baru yang sesuai dengan kehendak pimpinan dalam kurun tertentu. Ideologi Dahlaniyah justru terhalang kalau tidak boleh dikatakan sengaja dibenam dalam riuh ideologi baru yang katanya modern tapi tidak baku.

Baca Juga  Muhammadiyah di Tengah Salafisasi Global

Realitas macam ini menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan dengan ideologi sangat terbuka, sangat bergantung pada pimpinan yang pegang. Apakah menjadi modernis, puritan bahkan radikal amat bergantung siapa yang pegang pimpinan. Bersifat fluktuatif.

Tidak ada blueprint ideologis yang ditahdidz sebagai conduct of moral yang mengikat, hanya ada anggaran dasar, angagaran rumah tangga yang sudah mulai dianggap usang atau matan keyakinan dan cita cita hidup Muhammadiyah atau kepribadian Muhammadiyah yang sudah mulai ditinggalkan karena absurd. Karena tidak semua pimpinan di setiap level punya apalagi baca.

Lantas Kyai Ahmad Dahlan ada di mana ? Darimana bisa belajar dan mengenal Kyai Dahlan dari dekat? Bila tidak bersungguh sungguh nyantri kepadanya. Bagaimana bila Ber-Muhammadiyah hanya karena kebetulan: kebetulan bekerja sebagai karyawan di aum atau kebetulan tidak suka selamatan karena memang pelit ?

Mengatakan bahwa Dahlaniyah itu tidak perlu sambil mengagumi pendapat sendiri atau ulama lain juga ironis— apalagi hanya berbekal jargon kembali kepada al Quran dan as Sunah, bukankah Salafi-Wahabi juga punya jargon sama, jadi apa yang membedakan ?

Ideologi Dahlaniyah dan Muhammadiyah bukan setara, tapi bagaimana jika ideologi Dahlaniyah, diperankan sebagai conduct of moral dalam ber-Muhammadiyah ? Tegasnya ; Muhammadiyah itu nama Persarikatan sedang Dahlaniyah adalah ideologinya —hal ini penting mengingat tantangan dan kompetisi atas berbagai ideologi dan manhaj Muhammadiyah pada abad ke dua

Satu kata tentang ideologi : ideologi NU: Aswaja. Ideologi Salafi : Wahabi. Ideologi HTI, FPI, dan Ikhwan : Tarbiyah. Ideologi China dan Rusia : Komunis. Ideologi Kresten-Protestan : puritanisme atau Calvinis. Ideologi Eropa dan Amerika: Liberal-sekular. Ideologi Jepang; TAKUGAWA. Ideologi Indoenesia: Pancasila.
Jadi ideologi Muhammadiyah apa ?
Dahlaniyah ‘ saya bilang.

Oleh: Dr. KH. Nurbani Yusuf, M.Ag (Ulama Muhammadiyah)

Baca Juga  Gagasan Kebebasan Beragama Di Muhammadiyah (1)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Artikel Terkait

Islam Pembentuk Kehidupan

Menjalani segenap proses hidup di dunia ini adalah termasuk hasil dari campur tangan Tuhan dalam segenap aspeknya. Misalkan kemudian dalam proses kelahiran, kematian, sehat, rizki,

“DRAKOR” Menggempur Kebudayaan Kita

Demam Drama Korea “Drakor” Demam budaya Korea sedang melanda ke segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Produk kebudayaan Korea mulai film, musik, makanan, fashion, produk

Fenomena Polisi Aqidah yang Offside

Bermula dengan perkataan teman saya yang biasa aktif  di dunia penerbitan dan perbukuan mengenai istilah polisi bahasa. Frase ini digunakan untuk menyebut seseorang atau ahli

Pandemi Mengajak Kita Menjauhi Hoax

Baiklah, lagi-lagi saya dipaksa menulis lagi dengan tema yang lagi populer ini. Bahkan si Song Joong Ki, aktor film “Descendants Of The Sun” pun kalah

Menyoal Ideologi Muhammadiyah

Salafi-Wahabi yang mengaku tidak bermadzab saja tetap menjadikan : Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian disebut Wahabi sebagai imam dalam urusan aqidah, kepada Syaikh Utsaimin

Model Pembelajaran Islam

Menuntut ilmu termasuk kewajiban bagi umat manusia. Apalagi bagi umat muslim karena, tuntutan tersebut terdapat dalam hadist nabi Muhammad Saw. yang berbunyi Uthlubul ‘ilma minal

Dimensi Ibadah

Dimensi Ibadah Semua ibadah, dapat dianalisa dari 3 dimensi, yaitu dimensi Struktural, Fungsional, dan dimensi Spiritual. Banyak dimensi yang bisa digunakan sebagai pisau analisa, untuk

Ma’rifat ‘ala Minhajil Muhammadiyah

Oleh: KH. Nurbani Yusuf* Benarkah Muhammadiyah talak tiga terhadap tasawuf ? Seperti mencari jarum hitam ditengah malam gelap gulita, misal yang tepat menggambarkan betapa susahnya